UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Znanost in vpetost v svet

“Raziskovanje danes za izobraževanje za jutri”

- Raziskovalni in inovacijski sistem Slovenije