UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Sektor za izbraževanje in mednarodno dejavnost - Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

print

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje Univerze na Primorskem skrbi za koordinacijo mednarodnega in meduniverzitetnega sodelovanja članic univerze. Vzpostavlja in vzdržuje stike z domačimi in s tujimi univerzami, skrbi za sklepanje sporazumov o sodelovanju med Univerzo na Primorskem in tujimi univerzami, skrbi za mobilnost študentov in zaposlenih v okviru mednarodnih programov izmenjav (Erasmus+, CEEPUS), koordinira obiske tujih delegacij in gostujočih učiteljev, ter obvešča članice o mednarodnih razpisih in možnostih za sodelovanje s tujimi institucijami.  

Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje nudi tudi vsebinsko in administrativno pomoč Komisiji za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje UP. 

Kontakti:

Tatjana Mikelić Goja
Vodja Sektorja za izobraževalno in mednarodno dejavnost

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel. :  +386 5 61 17 556
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: tatjana.mikelic.goja@upr.si

Petra Zidar
Institucionalna koordinatorka za program Erasmus

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel.:  +386 5 61 17 635
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: erasmus@upr.si

mag. Maja Bratuš Vidmar
Služba za mednarodno in meduniverzitetno sodelovanje

Titov trg 4, SI - 6000 Koper
Tel.:  +386 5 61 17 634
Fax: +386 5 61 17 530
E-pošta: maja.vidmar@upr.si

Aktualno