UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Štipendije za slovenske študente

print

Štipendije za učenje nemškega jezika

Štipendije so namenjene študentom, ki so končali vsaj prvi letnik študija in bi se radi pridružili eni od poletnih šol.

Več informacij najdete na naslednji povezavi:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

Rok prijave je 20.3.2017

Štipendije BEST OF SOUTH-EAST Program - študijsko leto 2017/2018

Štipendije so namenjene študentom ekonomije, prava in poslovanja z univerz v Sloveniji.

Več podrobnosti o programu in postopek prijave: http://international.uni-graz.at/en/stud/incoming/s-in-mprog/bestofsoutheast/ .

Več informacij: Mag. Christa Grassauer (Büro für Internationale Beziehungen, Universität Graz), Tel. 0316/380-1254, christa.grassauer@uni-graz.at

Rok prejema prijave: 12.12.2016

Več informacij v prilogi: plakat.

V kolikor ste zainteresirani za prijavo, o tem prosim obvestite tudi mednarodno pisarno na vaši matični fakulteti.

Štipendija za podiplomski študij na UCLA za vpis 2017/18

Iz sklada Kerže-Cheyovich je na voljo ena štipendija slovenskemu študentu za podiplomske študije (magistrski, doktorski oz. raziskovalni študij) na Univerzi Kalifornija v Los Angelesu (UCLA), ZDA, na področju transportnih pojavov v kompleksnih sistemih.  Pred tem morajo zainteresirani kandidati o interesu nujno obvestiti Veleposlaništvo RS v Washingtonu na e-mail naslov: sloembassy.washington(at)gov.si, in sicer najkasneje do 10. novembra 2016.

Rok za prijave na UCLA je 30. november 2016.

Podrobne informacije so na voljo na naslednji povezavi:

obvestilo o štipendiji
 

Štipendija za študij na MIB Trieste School of Management v Trstu

MIB Trieste School of Management je Mednarodna poslovna šola v  Italiji, ki od leta 1988 izvaja poslovne  programe namenjene študentom s celega sveta.

ALLIANZ GROUP (eden od glavnih sponzorjev šole) razpisuje štipendijo za kritje celotnih stroškov vpisnine v višini 22.000 €
na programu Master in Insurance & Risk Management (MIRM) ter 6.000 € za kritje ostalih stroškov.

Več informacij najdete na naslednji povezavi >> Official Competition

Rok prijave je 30. november 2016.

Štipendije Nemške akademske službe za izmenjavo (DAAD)

Na spodnji povezavi lahko najdete razpis za štipendije Nemške akademske službe za izemenjavo za študijesko leto
2017/18. Štipendije so namenjene študentom, diplomantom, doktorandom, postdoktorandom, mladim znanstvenikom, visokošolskim učiteljem, znanstvenikom in alumnom.

RAZPIS

Štipendije Mehike za slovenske državljane za leto 2017

Na osnovi bilateralnega sporazuma Vlada Mehike razpisuje 2 štipendiji za slovenske državljane za  leto 2017.

Vse informacije o štipendijah ter prijavni obrazci so na spletni strani:
http://www.amexcid.gob.mx/index.php/becas-extranjeros

Prijave je potrebno poslati na Veleposlaništvo Mehike na Dunaju:

Embassy of Mexico
Renngasse 5/1
AT - 1010 VIENNA

ROK prijave poteče 28. 9. 2016.

Štipendije za slovenske študente

Razpis 2 štipendij za študente univerz članic Rektorske konference Alpe-Jadran

Občina Pecs in Univerza Pecs, Madžarska, razpisujeta dve (2) štipendiji za študente univerz članic Rektorske konference Alpe-Jadran. Univerza na Primorskem je članica AARC, zato imate študentje UP možnost prijave na razpis in pridobitve štipendije v višini 1.000,00 € za 4 do 5 mesecev študija na Univerzi Pecs v jesenskem semestru 2016/2017.

Več informacij tukaj ali, če kontaktirate:  sandorfi.eszter@pte.hu

PRIJAVNICA

Rok prijave: 15. 7. 2016.

 

Štipendije MIB Trieste Scool of Managment

MIB Trieste School of Management iz Italije ponuja za slovenske študente štipendije, ki krijejo do

70% stroškov šolnine.   MIB je mednarodna poslovna šola, ki ponuja in razvija podipomske programe.

Več informacij lahko najdete tukaj ali  na njihovi spletni strani: www.mib.edu

 

Štipendije Črne gore za študijsko leto 2016/17

Na spletni strani MIZŠ (http://www.mizs.gov.si/si/javne_objave_in_razpisi/okroznice/arhiv_okroznic/okroznice_razpisi_in_javna_narocila/javni_razpisi/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1432) je objavljen javni razpis o štipendijah Črne gore za študijsko leto 2016/17:

  • 18 mesečnih štipendij za študijsko in znanstvenoraziskovalno izpopolnjevanje na visokošolskih ustanovah oziroma na znanstvenoraziskovalnih inštitutih v Črni gori v posamičnem trajanju 3–6 mesecev za kandidate do starosti 35 let;
  • razpis je namenjem slovenskim državljanom;
  • rok prijave: 22.4.2016;
  • >> Več informacij 

 

Razpis štipendij na Slovaškem

Na spletnem naslovu http://www.scholarships.sk/en/main/o-programe lahko najdete informacijo o štipendijah, ki jih ponuja nacionalni program štipendiranja na Slovaškem.

University School of Croatian Language and Culture 2016 summer course scholarship

Objavljamo novico Univerze v Zagrebu o podelitvi ene štipendije za udeležbo na »University School of Croatian Language and Culture 2016«, ki bo potekala v Zagrebu od 25.6. do 22.7.2016.

Več informacij lahko najdete na spletni strani http://www.unizg.hr/homepage/learn-croatian/university-school-of-croatian-language-and-culture/, vletaku ali jim pišete na naslov croatianlang@unizg.hr

Rok prijave je 10. marec 2016 (Pristopnica)

Razpis štipendij indijskega Sveta za kulturno sodelovanje (ICCR) za študijsko leto 2016/17

Indijski svet za kulturno sodelovanje (ICCR) v študijskem letu 2016/17 razpisuje tri (3) štipendije za slovenske študente, in sicer:

  • eno (1) štipendijo v okviru Splošne kulturne štipendijska shema (GCSS) in

  • dve (2) štipendiji v okviru Programa za kulturno izmenjavo (CEP).

Celovita informacija o pogojih za pridobitev štipendije je objavljena na spletni strani Veleposlaništva Indije v Ljubljani:http://www.indianembassy.si/slo/bilaterala/izobrazevanje-in-stipendije

Štipendije fundacije Mellon na Columbia University

Objavljamo informacijo o razpisu štipendij fundacije Mellon, in sicer:

Mellon-CES Dissertation Completion Fellowship ponuja kandidatu štipendijo v višini 25.000 $ ter zavarovanje. Sredstva so namenjena za dokončanje doktorskega študija na področju evropskih študij v humanistiki.

Rok za prijavo je 26. januar 2016.

Pre-Dissertation Research Fellowship ponuja kandidatu štipendijo v višini 4.000 $ ter možnost objave članka v reviji Council for European Studies. Sredstva so namenjena za pripravo disertacije v okviru družbenih in humanističnih ved.

Rok prijave je 16.januar 2016.

Več informacij najdete v prilogah in na naslednjih naslovih:

http://councilforeuropeanstudies.org/grants-and-awards/dissertation-completion

http://councilforeuropeanstudies.org/grants-and-awards/pre-dissertation-research

Fellowship Flyer I

Fellowship Flyer II

Štipendije "lnstitute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)" iz Gradca

Objavljamo razpis štipendij "lnstitute for Advanced Studies on Science, Technology and Society (IAS-STS)" za slovenske študente.

Več informacij na  umrw.ias-sts.aau.at in v prilogi:

Fellowship Programme

Štipendije Švicarske konfederacije za študijsko leto 2016/2017

Objavljamo informacijo o razpisu štipendij Švicarske konfederacije za različne oblike podiplomskega študija.

Več informacij najdete v prilogi:

Swiss Government Grants

Štipendije Beijing Institute of Technology (BIT) za študente UP

Beijing Institute of Technology razpisuje štipendije, in sicer:
- 3 CSC (China Scholarship Council) štipendije za podpiloske in doktorske študente za programe na BIT za študijsko leto 2016/17.
- 5-10 Central Europe Special Scholarship za mobilnost študnetov na BIT fza en oz. dva semestra v študijskem letu 2016/17.

Dodatne infromacije najdete na povezavi: Admission Book in Scholarship Proposal ter na naslovih:
Ms. ZHENG Ye (master_phd@bit.edu.cn) in Ms. ZONG Xin (exchange@bit.edu.cn)

Štipendije za tečaj nemškega jezika 2016

Objavljamo informacijo o razpisu štipendije, ki vključuje plačilo prijavnine, nastanitve in obroke.

Na razpis se lahko prijavijo študentje in mladi raziskovalci z znanjem nemškega jezika (vsaj A2) iz BIH, Hrvaške, Makedonije, Srbije, Slovenije in Ukrajine.
Več informacij lahko najdete na nsalednjem naslovu:
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/language-courses-in-bavaria/index.html

Rok prijave je 4. april 2016

Stran je še v izdelavi oziroma dopolnjevanju podatkov. Več na http://star.www.upr.si/index.php?page=static&item=162

Aktualno