UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Po kreativni poti do praktičnega znanja

print

 

Univerza na Primorskem je na drugem Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 81/14 z dne 14. 11. 2014, pridobila sredstva v skupni višini 400.817,00 EUR za izvajanje 25 projektov.

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojne prioritete: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme.
  


Namen izvajanja projektov je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, ki se izvajajo v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom in drugimi organizacijami z družbenega področja. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki so potekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

V sodelovanju s partnerji iz gospodarstva in javnih zavodov je na UP skupno potekalo 25 projektov: 8 projektov na Fakulteti za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), 6 projektov na Fakulteti za management (UP FM), 3 projekti na  Fakulteti za humanistične študije (UP FHŠ), 3 projekti na Fakulteti za vede o zdravju (UP FVZ),  3 projekti na Pedagoški fakulteti (UP PEF) in 2 projekta na Fakulteti za turistične študije (UP FTS Turistica). Več informacij o pomenu projektov in o vsebini izvedenih si lahko preberete na naslednjih povezavah: POMEN PROJEKTOV / IZVEDENI PROJEKTI KPK.

Št. Članica UP Naslov projekta Partnerji UP
1 FAMNIT Identifikacija ribiških proizvodov in sledenje deklaraciji

Biosistemika d.o.o. 
Zavod za ribištvo Slovenije

2 FAMNIT Kompaktni mobilni podatkovnik s podporo za različne mobilnike - KABOOM CGS plus Informacijske in okoljske tehnologije, d.o.o.
3 FAMNIT Interaktivno informacijsko mesto

O3, oglaševanje, d.o.o.
Zavod za turizem Kranj

4 FAMNIT Biometrični čitalec kot orodje za sledljivost invazivnih živali Zoosofia, Peter Maričić, oskrba in nega hišnih živali s.p.
5 FAMNIT Vzpostavitev IS za povezavo med udeleženci v vrtcu Talpas d.o.o.
6 FAMNIT Rešimo ogrožene ptice - priročnik za zmanjševanje vpliva predacije vranov na kolonijske ptice Soline Pridelava soli d.o.o.
7 FAMNIT Načrtovanje stavb prihodnosti - informatizacija načrtovanja stavb (BIM Modeling)

KonektOn d.o.o. 
RRA Notranjsko-kraške regije, d.o.o.

8 FAMNIT Personalizacija v inteligentnih objektih - PINO IMPLEMIDUM, načrtovanje in razvoj programske opreme, Milan Šivec s.p.
9 FHŠ Razvoj prototipa hibridnega strojnega prevajalnika za slovenščino

AMEBIS programska oprema, d. o. o. KAMNIK 
M-Aleja, zavod za izobraževanje in raziskovanje, Koper

10 FHŠ

Zdravilne rastline UNESCO MAB Biosfernega območja Kras

Poslovni in organizacijski center Krasna, Andrejka Cerkvenik s.p.
Javni zavod Park Škocjanske jame, Slovenija

11 FHŠ Turistična terminologija na področjih dediščine in pomorstva

NAVTIK, podjetje za pomorske in transportne storitve
Turistično gostinska zbornica Slovenije

12 FVZ Kulinarični nasveti za pripravo rib na zdrav način in kuharski recepti za ribogojnico FONDA

FONDA.SI, ribogojstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o.

13 FVZ Smoothie za zdravje

GLOBAL, proizvodnja, trgovina in gostinstvo, d.o.o., PE: SuperSok

14 FVZ Samokateterizacija, integrativni razvoj pripomočka

TIK D.O.O., PROIZVODNJA MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV

15 FTŠ Turistica Razvoj izobraževalnega in industrijskega turizma v ribogojnici Fonda

FONDA.SI, ribogojstvo, proizvodnja, trgovina in storitve, d.o.o. 
Zavod Novi Turizem

16 FTŠ Turistica Soča Outdoor Festival

POSLOVNO SVETOVANJE, JAN KLAVORA S.P.
Marketinški projekti v turizmu Jana Apih s.p.

17 PEF Učenje z mobilnim terminalom naj bo igra

Arctur d.o.o. 
Visokošolsko in
raziskovalno središče Primorske Nova Gorica

18 PEF Vpliv udobnosti oblačil na kakovosten nastop pevcev

Titera Tehnično inovativne tehnologije d.o.o. 
Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana

19 PEF Zasnova pokritega adrenalinskega parka za razvoj gibalnih sposobnosti predšolskih in šolskih otrok

IMPRESARIO, Marko Stijepić s.p.

20 FM Razvoj obalnih centrov ponovne uporabe

KonektOn d.o.o. 
Javno podjetje - Azienda pubblica Komunala Koper, d.o.o. - s.r.l

21 FM Trženjski načrt uvajanja novega izdelka na svetovnih trgih

D.I.F.F. d.o.o., proizvodnja in storitve

22 FM Inovativno trženje akademije M&Q

LOTRIČ Meroslovje d.o.o.

23 FM Absorbiranje tujkov v morskem okolju

INVOID d.o.o., računalniške storitve in rešitve

24 FM Analiza potenciala EU trgov za storitev najema tiskalniških storitev in priprava trženjskih strategij za vstop na posamezne trge Optiprint, storitve in svetovanje, d.o.o.
25 FM S sistematičnim pristopom spletnega marketinga do večje konkurenčnosti in prodaje izdelkov doma in v tujini

Hanželič, kovinarstvo, d.o.o.

Kontaktna oseba:
Manca Drobne
E-pošta: manca.drobne@upr.si
Tel.: 05 / 611 75 01 

 

Prvi javni razpis za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja

 

Univerza na Primorskem (UP) je na Javnem razpisu za sofinanciranje projektov po kreativni poti do praktičnega znanja, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 94/13 z dne 15. 11. 2013, pridobila sredstva v skupni višini 166.930,00 EUR za izvajanje 14 projektov.

Operacijo delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Javni razpis se izvaja v okviru programa »Po kreativni poti do praktičnega znanja«, Operativni program razvoja človeških virov za obdobje 2007–2013, 1. razvojna prioriteta: Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti ter prednostne usmeritve 1.3 Štipendijske sheme. Trajanje operacije: od 17.03.2014 do 30.09.2014.

  


Namen projektov izbranih na Javnem razpisu – Po kreativni poti do praktičnega znanja – je z uporabo inovativnega, problemskega in skupinskega pristopa k reševanju praktičnih problemov podpreti razvoj kompetenc, pridobivanje praktičnega znanja ter izkušenj študentov, in sicer z vključitvijo v projekte, ki se bodo izvajali v neposrednem partnerstvu visokošolskih zavodov z gospodarstvom. S pomočjo mentorjev iz izobraževalne in gospodarske sfere so študentje v okviru projektnih aktivnosti, ki sopotekale kot dopolnitev rednega učnega procesa, razvijali inovativnost, kreativno razmišljanje ter druge kompetence, ki jim bodo omogočile lažji prehod iz izobraževanja v zaposlitev.

V sodelovanju s partnerji iz gospodarstva in javnih zavodov je na UP skupno potekalo 14 projektov: 9 projektov je izvedla Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT), 5 projektov pa Pedagoška fakulteta (UP PEF).

UP FAMNIT je izvedel naslednje projekte:

 1. Proučitev razvojnih možnosti in izdelava idejne rešitve za vzpostavitev delovanja Centra Purisima; sodelujoča organizacija: KZ AGRARIA KOPER, z.o.o.
 2. Proizvodne tehnologije za pridelavo in predelavo industrijske konoplje v tržne namenesodelujoča organizacija: KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o.
 3. Z razvojem standardov kakovosti ter spletne aplikacije do povezanega podeželja; sodelujoča organizacija: KonektOn, Center poslovnih storitev, d.o.o. 
 4. Oživeli kamnisodelujoča organizacija: Biro obala d.o.o.
 5. Hotel Hudourniksodelujoča organizacija: Frank proizvodnja strojev Andrej Frank s.p.
 6. Predacija vranov v Krajinskem parku Sečoveljske solinesodelujoča organizacija: Soline Pridelava soli d.o.o.
 7. Nadzor dostopa do Interneta preko WiFi omrežjasodelujoča organizacija: Talpas d.o.o.
 8. Razvoj poročilnega sistema v okviru VISa; sodelujoča organizacija: Talpas d.o.o.
 9. Pametna hišna malina - PAHIMAsodelujoča organizacija: PRODATA, Primož Lukunič s.p.

Več informacij o izvajanju projektov na UP FAMNIT si lahko preberete na spletni strani: http://www.famnit.upr.si/sl/izobrazevanje/projekti/projekti13-14
 

UP PEF je izvedel naslednje projekte:

 1. Identifikacija parametrov tenziomiograma za merjenje mišične utrujenosti; sodelujoča organizacija:  SensMed d.o.o. Podjetje za inženiring in tehnično svetovanje
 2. Vrednotenje mišičnega neravnovesja pri ljudeh z bolečino v spodnjem delu hrbta; sodelujoča organizacija: SensMed d.o.o. Podjetje za inženiring in tehnično svetovanje
 3. Implementacija vadbe na recept zaposlenih podjetja ACTUAL I.T.; sodelujoča organizacija: ACTUAL I.T. d.d.
 4. Razvoj inovativnih pristopov k zgodnjemu učenju tujega jezika; sodelujoča organizacija: Euro Nobile, Nevija Božič s.p.
 5. Skozi gibanje do tujega jezika; sodelujoča organizacija: Euro Nobile, Nevija Božič s.p.

 

Rezultati zaključenih projektov so bili predstavljeni 12. novembra 2014

 

Kontaktna oseba:
Manca Drobne
E-pošta: manca.drobne@upr.si
Tel.: 05 / 611 75 01

 

Aktualno