UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 
print

Zaključek sofinanciranja doktorskega študija v okviru operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov«

S študijskim letom 2014/2015 se je izteklo sofinanciranje doktorskega študija v okviru operacije »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov«, ki se je izvajalo od leta 2011. Namen »Inovativne sheme« je bil, da s spodbujanjem doktorskega študija na vseh področjih prispeva k vzpostavitvi podpore tehnološkim, visokošolskim ter znanstvenim potrebam gospodarstva in prenosu znanja v trikotniku visoko šolstvo, raziskovanje in gospodarstvo. Doktorskim  študentom, ki so pri svojem znanstvenem delu sodelovali  z gospodarstvom  je omenjeno sofinanciranje omogočilo prenos teoretičnih znanj v prakso. Pozitiven  vpliv na trajnostni razvoj se je kazal tudi z vidika sofinanciranja doktorskega študija študentom, ki prihajajo iz šibkejših regij, kar je omogočalo krepitev njihovega razvojnega potenciala. Prav tako pa je bila študentom iz nižjih socialnih slojev, dana možnost pridobitve najvišje ravni izobrazbe in s tem povezana družbena kohezivnost kot pomemben vidik trajnostnega razvoja.

Doktorski študij je v višini 85% sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada. Sofinanciranje se je izvajalo v okviru Operativnega programa razvoja človeških virov za obdobje 2007-2013, 1. razvojne prioritete Spodbujanje podjetništva in prilagodljivosti; prednostne usmeritve_1.3: Štipendijske sheme. Preostalih 15% sofinanciranja so bila sredstva Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.

Doktorskim študentom so se sofinancirali stroški šolnine, stroški prevoza in namestitve za aktivno udeležbo na mednarodnih konferencah v tujini, za brezposelne študente je bila na voljo tudi denarna spodbuda oziroma štipendija za posamezen letnik doktorskega študija.

V sofinanciranje doktorskega študija so bile vključene tri generacije doktorskih študentov. V prvi generaciji je pogodbo o sofinanciranju podpisalo 38 doktorskih študentov, v drugi 36, v tretji generaciji pa je pogodbo o sofinanciranju podpisalo 33 študentov. V operacijo je bilo tako vključenih 107 doktorskih  študentov. Skupaj je bilo za stroške šolnin in aktivnih udeležb na mednarodnih dogodkih izplačanih 480.766,18 EUR, za denarne spodbude 277.217,98 EUR.

Pogodbo o sofinanciranju doktorskega študija je uspešno zaključilo 89 doktorskih študentov. V okviru operacije je tako nastalo 18 doktorskih disertacij, 4 s področja naravoslovja, 14 s področja družboslovja in humanistike. Prav tako je shema rezultirala v 71 objavah preglednih in izvirnih znanstvenih člankov v različnih znanstvenih publikacijah.

Realizacija pogodb pri operaciji »Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija za spodbujanje sodelovanja z gospodarstvom in reševanja aktualnih družbenih izzivov«

Seznam doktorskih disertacij, ki so nastale v okviru operacije »Inovativna shema« >


Aktualno