UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Razpis za vpis v študijske programe

print

RAZPIS ZA VPIS v DODIPLOMSKE študijske programe 1. stopnje Univerze na Primorskem v študijskem letu 2017/2018 je objavljen na spletni strani Visokošolske prijavno-informacijske službe UP (VPIS UP).

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

RAZPIS ZA VPIS  V PODIPLOMSKE MAGISTRSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 2. STOPNJE IN DOKTORSKE ŠTUDIJSKE PROGRAME 3. STOPNJE UNIVERZE NA PRIMORSKEM V ŠTUDIJSKEM LETU 2017/2018

je v pripravi in bo objavljen v začetku aprila 2017.

  • RAZPIS: MAGISTRSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 2. STOPNJE

  • RAZPIS: DOKTORSKI ŠTUDIJSKI PROGRAMI 3. STOPNJE

Kandidati se morajo na razpis za vpis prijaviti preko spletne aplikacije eVŠ.

Fakulteta za humanistične študije (UP FHŠ): MAG, DOKT

Fakulteta za management (UP FM): MAG, DOKT

Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije (UP FAMNIT): MAG, DOKT

Pedagoška fakulteta (UP PEF): MAG, DOKT

Fakulteta za turistične študije – Turistica (UP FTŠ Turistica): MAG, DOKT

Fakulteta za vede o zdravju (UP FVZ): MAG

 

Aktualno