UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Brezplačni avtobusni prevoz

print

Dragi dijaki,

Univerza na Primorskem bo v času informativnih dni, ki bodo v drugem tednu februarja, na petek, 10. 2. 2017, organizirala brezplačni avtobusni prevoz (opomba:1) na relaciji Murska Sobota – Maribor – Celje – Ljubljana – Postojna – Koper – Izola – Portorož (in povratek).

Obiski fakultet so razdeljeni na dva termina: ob 10. uri in ob 15. uri.

Predviden urnik brezplačnega avtobusnega prevoza:

4.00     MURSKA SOBOTA, glavna avtobusna postaja – odhod
5.15     MARIBOR, glavna avtobusna postaja – prihod
5.20     MARIBOR, glavna avtobusna postaja – odhod
6.20     CELJE, glavna avtobusna postaja – prihod
6.25     CELJE, glavna avtobusna postaja – odhod
7.55     LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – prihod
8.00     LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – odhod
8.30     POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – prihod
8.40     POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – odhod
9.30     KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi – prihod
9.35     KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi – odhod
9.45     IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju – prihod
9.50     IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju – odhod
9.55     IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – prihod    
9.57     IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – odhod
10.15   PORTOROŽ, UP Fakulteta za turistične študije Turistica – prihod

POVRATEK

17.00   PORTOROŽ, UP Fakulteta za turistične študije T. – odhod
17.15   IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – prihod    
17.18   IZOLA, Kampus Livade-odhod (Prešernova cesta)
17.23   IZOLA, UP Fakulteta za vede o zdravju - prihod
17.25   IZOLA, Kampus Livade, Prešernova cesta – odhod
17.35   KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi- prihod
17.40   KOPER, Avtobusna postaja pri Rotundi - odhod 
18.35   POSTOJNA, glavna avtobusna postaja - prihod
18.40   POSTOJNA, glavna avtobusna postaja – odhod
19.10   LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji - prihod
19.20   LJUBLJANA, ob izhodu na železniški postaji – odhod
20.50   CELJE, glavna avtobusna postaja - prihod
20.55   CELJE, glavna avtobusna postaja  - odhod
21.55   MARIBOR, glavna avtobusna postaja - prihod
22.00   MARIBOR, glavna avtobusna postaja - odhod
23.15   MURSKA SOBOTA, glavna avtobusna postaja - prihod

Univerza na Primorskem šteje šest fakultet na Primorskem in pridruženo članico v Ljubljani:

UP Fakulteta za humanistične študije s študijskimi programi:

Geografija (UN) | Italijanistika (UN) | Medijski študiji (UN) | Medkulturno jezikovno posredovanje (UN) | Slovenistika (UN) | Zgodovina (UN) | Dvopredmetni študijski programi: Antropologija, Arheologija, Geografija, Kulturna dediščina in Zgodovina (vsi UN)

UP Fakulteta za management s študijskimi programi:

Management (UN) v Kopru, tudi izvedba v angleškem jeziku (redni in izredni študij) | Management (VS) v Kopru, Celju, Škofji Loki 

UP Fakulteta za matematiko, naravoslovje in informacijske tehnologije s študijskimi programi:

Biodiverziteta (UN) | Bioinformatika (UN) | Biopsihologija (UN) | Matematika (UN) - izvedba v slovenskem jeziku | Matematika (UN) - izvedba v angleškem jeziku | Matematika v ekonomiji in financah (UN) | Računalništvo in informatika (UN) - izvedba v slovenskem jeziku | Računalništvo in informatika (UN) - izvedba v angleškem jeziku - Sredozemsko kmetijstvo (UN)

UP Pedagoška fakulteta s študijskimi programi:

Pedagogika (UN) | Razredni pouk (UN) | Predšolska vzgoja (VS) v Kopru, Novem mestu (izredni študij) in Škofji Loki (izredni študij)

UP Fakulteta za turistične študije – Turistica s študijskimi programi:

Turizem (UN) | Kulturni turizem (UN) | Management turističnih podjetij (VS) - izvedba v slovenskem jeziku | Management turističnih podjetij (VS)  -- izvedba v angleškem jeziku (izredni študij) I  Management turističnih destinacij (VS) – Ljubljana (izredni študij)

UP Fakulteta za vede o zdravju s študijskimi programi:

Aplikativna kineziologija (UN) | Prehransko svetovanje – dietetika (VS) – Izola | Zdravstvena nega (VS) – Izola | Zdravstvena nega (VS) – Nova Gorica

in pridružena članica Fakulteta za dizajn s študijskimi programi:

Notranja oprema | Tekstilije in oblačila | Vizualne komunikacije

 

Večina programov se nadaljuje na podiplomski drugi in tretji stopnji študija. Podrobnosti so dostopne prek posameznih povezav. Vabimo vse, ki se odločate za nadaljnji študij, da se nam pridružite in nas obiščete na Obali.

Izpolnite e-prijavo in nam posredujte podatke, ki jih potrebujemo izključno za organizacijo potrebnega števila prostih mest. Prijave zbiramo do vključno torka, 7. 2. 2017.

 

E-prijava za avtobusni prevoz
 

Opomba: Prevoz bo organiziran v primeru zbranih 30 prijav po navedenem voznem redu brez vmesnih voženj med relacijami. 

Aktualno