UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 

Vodstvo Univerze na Primorskem

print

VODSTVO UNIVERZE NA PRIMORSKEM

 • Rektor
 • Prorektorji
 • Pomočniki rektorja
 • Glavni tajnik

NOTRANJE ORGANIZACIJSKE ENOTE REKTORATA

1. Kabinet rektorja

Kabinet rektorja opravlja predvsem naslednje naloge:

 • Splošno (upravno tehnična in administrativna opravila)
 • Protokol
 • Odnosi z javnostmi
 • Univerzitetne publikacije
 • Mednarodno sodelovanje

2. Tajništvo

 • Glavna pisarna;
 • Izobraževanje in mednarodna dejavnost (Študentske zadeve, Izobraževalna dejavnost, Mednarodno in univerzitetno sodelovanje);
 • ZRRUD (Znasntveno raziskovalna in razvojna dejavnost; Projektna pisarna; Umetniška dejavnost; Sodelovanje z okoljem);
 • Splošni sektor (Upravljanje s premoženjem; Splošne zadve; Služba za založniško dejavnost);
 • Pravne in kadrovske zadeve (Pravna, Kadrovska; Habilitacije);
 • FRK (Računovodstvo; Finance; Kontroling);
 • Organizacija dela in IP (Organizacija dela; Informatika; Pomoč uporabnikom);

UNIVERZITETNI CENTRI

SAMOSTOJNE SLUŽBE

 • Notranji nadzor;
 • Služba za kakovost;
 • Vpis;
 • Karierni center in služba za VŽU;
 • Javna naročila in nabava;

 

 

Aktualno