UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 
print

 

Sindikalni zaupnik SVIZ UP:

Izvršilni odbor:

 Nadzorni odbor:

Več informacij:

http://www.pef.upr.si/zaposleni_sodelavci/sviz_up/

Aktualno