UNIVERZA NA PRIMORSKEM
 
print

Ime: UNIVERZA NA PRIMORSKEM UNIVERSITÀ DEL LITORALE

Sedež: Titov trg 4, 6000 Koper
Tel. št. tajništva UP:  +386 5 61 17 500
Faks: +386 5 61 17 530
Davčna številka: 71633065
Identifikacijska št. zavezanca za DDV: SI 71633065
Matična številka: 1810014000
Številka reg. Vpisa pri Okrožnem sodišču v Kopru: 066/10648800
Podračun pri UJP: 01100 - 6000001866
Zavezanec za DDV: DA
E-naslov: info@upr.si

Število študentov v študijskem letu 2016/2017:

  • dodiplomski študenti: 3750
  • podiplomski študenti: 1244 (2. stopnja), 109 (3. stopnja)
  • skupaj: 5103

Število zaposlenih na dan 30.9.2015: 724

Število članic UP:

  • 6 fakultet
  • 1 raziskovalni inštitut
  • Študentski domovi
  • Univerzitetna knjižnica
  • 2 pridruženi članici
Aktualno